over coaching

Coaching

Jezelf zijn, authentiek en vrij is existentieel verlangen in ons als mens. Verlang jij ernaar om je niet meer aan te passen, jezelf te zijn? Door middel van integratieve therapie maak je contact met jouw kern en leer je vandaaruit te leven en keuzes te maken. 

Integratieve coaching

Hoe integreer je dat wat je weet met dat wat je doet? Weten en doen is toch een heel verschil? Weten dat je anders wilt omgaan met patronen of gewoonten in je leven is echt wat anders dan dat het ook lukt. Ontdekken welke belemmeringen er zijn en deze bespreekbaar maken, maakt de omslag om het anders te gaan doen veel gemakkelijker! 

Integratief betekent volledig. Deze vorm van coaching is gericht op de mens als geheel waarbij zowel het denken, voelen en handelen centraal staan. En ligt aan de basis van mijn benadering.
Jouw persoonlijke coachvraag is leidend. Ik ben ervan overtuigd dat jij
kwaliteiten en hulpbronnen in huis hebt waarop je kunt bouwen. Spiegeling, lichaams- en zijnsgerichte oefeningen geven je meer bewustwording van je zijn. En daarnaast krijg je tools aan de hand van theoretische methodieken, praktische oefeningen en mijn eigen opgedane ervaring.

Coaching bij levensveranderende gebeurtenissen.

Ziekte, Overlijden, Verhuizing, Ontslag, nieuwe baan, Scheiding, Verlies het zijn allemaal situaties waarin er emotionele rollercoaster over je heen komt. Golven van verschillende emoties komen over je heen en je bent op zoek naar een nieuwe balans. 

Misschien twijfel je en vraag je je af waar je goed aan doet. “Éígenlijk zou ik… maar nee dat kan of wil ik echt niet. Pff, keuzes maken in wat goed is voor jou in plaats van voor die ander kan zo ingewikkeld zijn! En het is nu anders dan het eerst was, hoe ga en wil ik ermee omgaan?
Herken je dit innerlijke conflict? Wat doet het met jou om keuzes te moeten maken als je je vermoeid voelt, gestrest bent of om een andere reden weet of voelt dat je even pas op de plaats moet maken? 
Nou ja, moeten, je moet helemaal niks. Misschien heb je het idee dat de optie om er anders mee om te gaan helemaal niet ervaart. 

Het gaat over evenwicht zoeken tussen dat wat je doet en dat wat je laat. In feite weet je wel wat je wilt of wat nodig is, maar dat wat je weet is niet altijd wat lukt of wat je wilt in je dagen of in een relatie.

Overtuigingen, gevoelens of sociaal wenselijk gedrag schieten ervoor waardoor je ‘het toch weer doet’. Of dat je het toch weer deed?
Baal je daarin weleens van jezelf? En vraag je je af waarom het weer zo ging? In de ratrace van het leven is het een klus om je grenzen te kennen, te voelen en ook te waarborgen.

Om te voorkomen dat je oververmoeid, gestresst of overbelast raakt, of om weer in balans te komen wanneer die ver te zoeken is in je fysieke of emotionele gesteldheid heb ik de Dans-Methode ontwikkeld.
Daarin leer je over de samenwerking van het lichaam en brein. Krijg je inzicht in jouw ruimte en grenzen ten aanzien van jouw fysieke, emotionele en sociale context.
Wil je dat?

Trauma therapie

Trauma ontstaat tijdens een overweldigende gebeurtenis waarin er gevaar is of dreigt te zijn. Gevaar door een overval, natuurramp, ongeval of oorlog. Er treden in dergelijke situaties natuurlijke overleefstrategieën in werking om te kunnen vechten of vluchten. 

Misschien was het niet een moment, maar werd het een terugkerende boodschap of handeling die je zwijgen deed, of dat je woorden hoorde of aan kon voelen dat je te veel, te vreemd, te gevoelig, te anders, te…, te…, was. Een terugkerende boodschap die je lieten voelen dat het niet oké was om je te laten kennen. Het veiliger was om je anders te gaan gedragen, zoals zij. Je in te houden en aan te passen omdat dat blijkbaar gewoon was. 

Het stressresponssysteem (afweermechanisme) is ook aangegaan in die. situaties. Voor veel mensen minder bekend en evenzo trauma veroorzaken. Samengevat als: negeren, schelden (emotioneel geweld), geen knuffels/ fysieke aanraking ontvangen, langdurige stress en pijn. Het zijn minder zichtbare situaties en niet aan te wijzen als één moment. 

Overleven lijkt minder heikel in dergelijke situaties, terwijl wanneer voor een kind legitieme, natuurlijke behoeften onvervuld blijven, een deel van het kind in shock raakt. Denk aan de behoeften: geborgenheid, verbinding, autonomie, troost, erkenning, liefde, bestaansrecht. Veronachtzaming van deze behoeftes leidt tot isolement van een deel van het authentieke kind.

Hoe dieper het isolement, hoe groter de beschadiging en dit deel in ons mist een groeiproces, het blijft achter in de ontwikkeling en zal op latere, vaak al volwassen leeftijd tot problemen leiden.

Traumatherapie geeft een gedegen, veilige setting waarin gevoelens ontdooien die bevroren zijn in de tijd. Waar je bewust of onbewust hinder van hebt en voor terugkerende obstakels leiden. Ik bied je handvatten, oefenmodellen waarin je op jouw tempo mag vrij komen van dat wat je beklemt. 

Tot ik jou sprak wist ik niet dat het me zo goed zou doen met een ervaringsdeskundige te spreken.

Chronische pijn

Wat als de pijn tot nu toe niet overgaat, als je acute pijn overgegaan is op chronische pijn. Simpelweg omdat de 3 maanden grens van pijn is overschreden. Betekent het dat je er ook mee moet blijven dealen? Wat betekent dit voor je leven? Hoe Hiermee om te gaan in relatie tot jezelf, anderen en de impact op je dagelijkse doen en laten?
Dealen met je pijn. Het is een confrontatie met verdriet, boosheid en eenzaamheid. Omdat je weg anders gaat dan je voor ogen had. En hoe ga je daarmee om? Wat houdt chronische pijn in en wat komt erbij kijken?
Inzicht in het complexe systeem dat pijn is, geeft meer houvast in je dagen, in je keuzes en je gevoelens en relaties.

Portretfoto van Ruth Doetjes

Persoonsgerichte Coaching:

 

  • Jij staat centraal met jouw inbreng en het probleem of de vraag die jij wilt onderzoeken.
  • De aspecten; gedachten, gedrag, emoties en behoeften worden meegenomen.
  • Er is afstemming op jouw situatie en jouw behoeften.
  • Je krijgt inzicht op onderliggende patronen en belemmerende factoren. 
  • Je krijgt tools aangereikt waardoor je je eigen kwaliteiten en hulpbronnen (weer opnieuw) kunt leren inzetten.
  • Je ervaart en vindt meer grip op je leven en kunt weer regie nemen.
  • Je krijgt meer vertrouwen in het vervolgen van jouw weg. 

Christelijke grondslag

Ik ben christen, wat voor mij betekent dat God deel uitmaakt van mijn leven. Of je mijn christelijke overtuigingen deelt of niet, ik respecteer je in wie jij bent en welke mening je ook hebt, je bent welkom!

Indien je christelijke overtuigingen hebt en dit wilt meenemen in de gesprekken dan kan dat. We kijken dan samen welke rol jij dit wilt geven in je traject.